Lördag 12.30 - 13.55

Jörgen Gustafsson - Demonstration/seans

Föredragshållare: Jörgen Gustafsson

Etablera en kontakt med dem som lämnat oss för en annan dimension. Efter demonstration kommer jag att ha en frågestund. 


Fredag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Fredag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Fredag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story

Lördag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Lördag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Lördag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story

Söndag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Söndag 12.30 - 13.55

Jörgen Gustafsson - Demonstration/seans ... Full story

Söndag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Söndag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story