Lördag 14.00 - 14.55

Marie Wester -  Hypnopterapi  - Bli ett med dig själv

Föredragshållare: Marie Wester

Vad är hypnoterapi och vad kan det göra för dig? Känslorna som skapas under livets gång, talar till oss. Vi vill tro att våra tankar styr oss, jag vill hävda att våra känslor styr och när våra känslor säger en sak och våra tankar en annan blir vi i obalans. Hade vi kunnat lösa våra känslor med tankens kraft hade ingen mått dåligt i vårt samhälle. Genom hypnoterapi löser klienten känslor som är jobbiga att hantera, t.ex fobi, trauma beroenden, ångest, sorg, ilska, stress, mm. Man kan även använda hypnoterapi för att uppnå sina mål, tro mer på sig själv eller ge sig själv extra energi. När våra känslor och våra tankar blir ett med varandra blir man ett med sig själv och får mental balans. Ta tillfället att lyssna,ställa frågor och få klarhet hur det går till. Kostnadsfritt får du en timmes spännande föreläsning. Kommer även nämna några ord om den nya produkten Mind Master. Hemsida: www.pinjas.se  

Utställare: Pinja Spa, monter B:12


Fredag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Fredag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Fredag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story

Lördag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Lördag 12.30 - 13.55

Jörgen Gustafsson - Demonstration/seans ... Full story

Lördag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story

Söndag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Söndag 12.30 - 13.55

Jörgen Gustafsson - Demonstration/seans ... Full story

Söndag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Söndag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story