Söndag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar: 
1-årig samt 2-årig instruktörsutbildning

Föredragshållare: Thorwald Lorentzon

Livsbrunnens utbildningar är uppskattade för sitt breda innehåll och pedagogiska upplägg. Efter starten i zenbuddhistisk meditation rör vi oss mot qigong och taiji, och därefter mot klassisk mindfulness och taoistisk healing. Varje moment i utbildningarna är ett specifikt uttryck för energihantering och deltagarna får därmed god inblick i flera av energimedicinens stora områden. 
Nya utbildningar startar i Malmö och Kristianstad i oktober. Thorwald Lorentzon berättar om innehåll och upplägg samt svarar på frågor!
Utställare: Livsbrunnen, monter B:53


Fredag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Fredag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Fredag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story

Lördag 11.30 - 12.15

Livsbrunnens utbildningar ... Full story

Lördag 12.30 - 13.55

Jörgen Gustafsson - Demonstration/seans ... Full story

Lördag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Lördag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story

Söndag 12.30 - 13.55

Jörgen Gustafsson - Demonstration/seans ... Full story

Söndag 14.00 - 14.55

Marie Wester - Hypnopterapi - Bli ett med dig själv ... Full story

Söndag 15.00 - 15.55

Premasgarlight foundation ... Full story